"Ahol a víz az egészség forrása!"

Önkormányzat

modul-1 kepÁltalános Információk és Ügyintézés Tovább

Gyógy - és strandfürdő

modul-2 kepGyógyító, kellemes kikapcsolódás Tovább

Touring Hotel és Thermal Camping

modul-3 kepFelhőtlen pihenés, nyugodt környezet Tovább

Polgármesteri hivatal

modul-4 kepFontos dokumentumok és tudnivalók Tovább

Jurta tábor

modul-5 kepKaland és egyedülálló szórakozás Tovább

Autós kresz park

modul-5 kepAhol a picik játszva tanulhatnak Tovább

Eseménynaptár

Helyi választási információk


Tisztelt Cserkeszőlői Választók!


Oldalunkon a helyi válaszással kapcsolatos információkat olvashatják!

Országos választási információkért kérem keressék fel a www.valasztas.hu oldalt, ahol településenkénti és jelölőszervezetenkénti részletes információkat találnak.

 

HIRDETMÉNY


A SZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁGOK MEGBÍZOTT
TAGJAINAK ESKÜTÉTELÉRE, VALAMINT A BIZOTTSÁGI TAGOK OKTATÁSÁRA:

2014. OKTÓBER 7-én (KEDDEN)

16,30 ÓRAI KEZDETTEL

KERÜL SOR


dr. Héczei Eszter sk.
HVI vezetőHELYI VÁLASZTÁSI IRODA
CSERKESZŐLŐ
5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1.
Tel.: 568-451 E-mail: onkormanyzat@cserkeszolo.hu


A Helyi Választási Iroda tagjai:

Vezető: dr. Héczei Eszter Tel.: 568-452
Vezető helyettes: Paulovicsné Takács Mária Tel.: 568-454

Jogi-igazgatási feladatok: Szabó Andrea Tel.: 568-453
Szilágyiné Kardos Erika Tel.: 568-458

Pénzügyi-logisztikai feladatok: Nádas Éva Tel.: 568-469
Meleg Mónika Tel.: 568-469
Meleg Anikó Tel.: 568-457

Jegyzőkönyvvezetők: Fodorné Köteles Ilona Klára Tel.: 568-451
Harangozó András Tel.: 568-469
Kiss Józsefné Tel.: 568-457
Ráczné Győri Márta Tel.: 568-461


 

11/2014. NVB iránymutatás a relatív területi kampánytilalom szabályainak értelmezéséről  Olvasás
2013. évi XXXVI. törvény (Ve.) 143. § A szavazóhelyiséget magában foglaló épületnek a szavazóhelyiség megközelítését szolgáló bejáratától számított 150 méteres távolságon belül - közterületen - választási kampánytevékenység a szavazás napján nem folytatható. 1.szavazókör

2.szavazókör

3.szavazókör
   
Szavazatszámláló Bizottságok Névsora 2014.10.12. Letöltés
   
VÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ  Letöltés 
TÁJÉKOZTATÓ a jelöltek és jelölő szervezetek részére a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2014. évi választásának lebonyolításához Letöltés
Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztása Letöltés
Tájékoztató a polgármesteri, települési képviselő jelöltté történő ajánláshoz. Letöltés
Önkormányzati Választási Információk Letöltés
   
Megbízás Válsztási Bizottságokba Letöltés
   
KÉZIKÖNYV a szavazatszámláló bizottságok részére a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi választásának lebonyolításához Letöltés
KÉZIKÖNYV a helyi választási bizottságok részére a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2014. évi választásának lebonyolításához Letöltés


Helyi Választási Bizottság jegyzőkönyvei  
Jegyzőkönyv a Helyi Választási Bizottság Cserkeszőlő 2014. október 01-én megtartott üléséről Letöltés
Jegyzőkönyv a HVB alakuló üléséről, jelöltek nyilvántartásba vételéről Letöltés
Jegyzőkönyv a HVB jelöltek nyilvántartásba vételéről Letöltés
Jegyzőkönyv a HVB jelöltek nyilvántartásba vételéről Letöltés
 Jegyzőkönyv a szavazólapok adattartalmának jóváhagyásáról Letöltés


Helyi Választási Bizottság határozatai  
   
53/2014. (X.13.) számú határozat egyéni listás települési képviselő választás eredményének megállapításáról Letöltés
52/2014 (X.13.) számú határozat polgármester választás eredményének megállapításáról Letöltés
   
Határozatok a polgármesterjelöltek nyilvántartásba vételéről Letöltés 
Határozatok a képviselőjelöltek nyilvántartásba vételéről  Letöltés
48/2014. (IX.08.) határozat Letöltés
49/2014. (IX.08.) határozat Letöltés
50/2014. (IX.08.) határozat Letöltés
51/2014. (X.01.) határozat Letöltés


Helyi Választási Bizottság tagjainak elérhetősége:

Név: Cím: Telefonszám:
Gulyás Lászlóné (elnök) Cserkeszőlő Béke utca 13. +36 20 4297523
Varga Károlyné Cserkeszőlő Bem utca 2. +36 20 5939661
Meleg Sándorné Cserkeszőlő Csokonai út 27. +36 70 9787602
Póttagok    

Somogyi Magdolna

Erzsébet

Cserkeszőlő I.Kereszt dülő 10/c. +36 20 6211442
Mengyán Ferencné Cserkeszőlő Bem utca 4. +36 70 6260895
HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG
5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1.
______________________________

46/2014.(IX.08.)számú határozat a polgármester jelöltek szavazólapon történő felsorolásának sorrendjéről

Cserkeszőlő településen a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi választásán a polgármester jelöltek szavazólapon történő felsorolása az alábbi sorrendben történik:

1. Polgármester jelöltek sorrendje:

1.  VARGA ATTILA  FÜGGETLEN JELÖLT 
2.  SZOKOLAI LAJOS  FIDESZ-KDNP 
3.  TRABACH TIBOR  FÜGGETLEN JELÖLT 
4.  ILLÉSI SÁNDOR LÁSZLÓ  FÜGGETLEN JELÖLT 


A határozat ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye. A sorsolás törvényessége elleni jogorvoslat a szavazólap adattartalmának jóváhagyása elleni bírósági felülvizsgálati kérelembe foglalható.

Indokolás:

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. Törvény (a továbbiakban: Ve.) 2.§.(1) c.) pontjában rögzített esélyegyenlőség biztosítása érdekében a törvény 160.§(1) bekezdése előírja a jelöltek szavazólapon történő sorrendjének - választási bizottság általi - kisorsolását.
A Helyi Választási Bizottság a törvény előírásai szerinti sorsolást elvégezte, melynek eredményeképpen a jelöltek felsorolása jelen határozatban rögzítettek szerint történik.

A határozat a V.e. 160.§-án alapul, a jogorvoslati lehetőséget a Ve. 239. § szabályozza.


Cserkeszőlő, 2014. szeptember 8.


Gulyás Lászlóné sk.
a Helyi Választási Bizottság
elnöke

HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG
5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1.
______________________________

47/2014.(IX.08.)számú határozat az egyéni listás jelöltek szavazólapon történő felsorolásának sorrendjéről

Cserkeszőlő településen a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi választásán az egyéni listás jelöltek szavazólapon történő felsorolása az alábbi sorrendben történik:

Egyéni listás jelöltek sorrendje:

1. MOLNÁR TIBORNÉ  FIDESZ-KDNP 
2. MOLNÁRNÉ KIS ERIKA  FÜGGETLEN JELÖLT 
3. HAJDÚ ZOLTÁN  FÜGGETLEN JELÖLT 
4. PÁSZTOR GYÖRGYNÉ  FÜGGETLEN JELÖLT 
5. HORVÁTH ATTILA  FIDESZ-KDNP 
6. PÁSZTOR PÉTER  FÜGGETLEN JELÖLT 
7. ILLÉSI SÁNDOR LÁSZLÓ  FÜGGETLEN JELÖLT 
8. MOLNÁR ZSOLT  FÜGGETLEN JELÖLT 
9. HARANGOZÓNÉ GÁCSI PIROSKA  FÜGGETLEN JELÖLT 
10. JUHÁSZ JÁNOS  FÜGGETLEN JELÖLT 
11. LÁSZLÓFI FERENC  FIDESZ-KDNP 
12. JANICS ISTVÁN  FÜGGETLEN JELÖLT 
13. GYÓLLAI LÁSZLÓ  FÜGGETLEN JELÖLT 
14. VARGA ZOLTÁN  FÜGGETLEN JELÖLT 
15. MIHÁCZI ERIKA  FÜGGETLEN JELÖLT 
16. MOLNÁR BÁLINT  FÜGGETLEN JELÖLT 
17. ERDEI GÁBOR  FIDESZ-KDNP 
18. PAPP LÁSZLÓNÉ  FÜGGETLEN JELÖLT 
19. GYÖRE DÁVID  FÜGGETLEN JELÖLT 
20. TRABACH TIBOR  FÜGGETLEN JELÖLT 
21. FENYVESI ZOLTÁN  FÜGGETLEN JELÖLT 
22. KOVÁCS SÁNDORNÉ  FÜGGETLEN JELÖLT 
23. KÓKAINÉ RÓNYAI IRMA  FÜGGETLEN JELÖLT 
24. ÁRVAINÉ TÓTH ÉVA  FIDESZ-KDNP 
25. TÓTH ISTVÁNNÉ  FÜGGETLEN JELÖLT 
26. KÓSA KÁROLY  FIDESZ-KDNP 
27. BEREZVAI JÓZSEF  FIDESZ-KDNP 
28. HALÁSZ JÓZSEF  FÜGGETLEN JELÖLT 
29. JAKAB MÁRTA  FÜGGETLEN JELÖLT 
30. GERGELY SÁNDORNÉ  FIDESZ-KDNP 
31. GYŐRI SZABOLCS  FÜGGETLEN JELÖLT 
32. VINCZE FRIGYES  FÜGGETLEN JELÖLT 
33. ECHBAUERNÉ KISS KATALIN  FÜGGETLEN JELÖLT 
34. GYULAI LAJOS  FÜGGETLEN JELÖLT 
35. ERDŐSI VINCE  FÜGGETLEN JELÖLT 
36. TÁLAS SÁNDOR  FÜGGETLEN JELÖLT 
37. KOVÁCS ZOLTÁN  FÜGGETLEN JELÖLT 
38. HAJDÚ VIKTOR  FÜGGETLEN JELÖLT 
39. KISS ANDRÁS  FÜGGETLEN JELÖLT 
40. GÁLNÉ KISCSATÁRI LÍDIA  FÜGGETLEN JELÖLT 
41. DR. KOVÁCS IMRE  FÜGGETLEN JELÖLT 

A határozat ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye. A sorsolás törvényessége elleni jogorvoslat a szavazólap adattartalmának jóváhagyása elleni bírósági felülvizsgálati kérelembe foglalható.


Indokolás:

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. Törvény (a továbbiakban: Ve.) 2.§.(1) c.) pontjában rögzített esélyegyenlőség biztosítása érdekében a törvény 160.§(1) bekezdése előírja a jelöltek szavazólapon történő sorrendjének - választási bizottság általi - kisorsolását.
A Helyi Választási Bizottság a törvény előírásai szerinti sorsolást elvégezte, melynek eredményeképpen a jelöltek felsorolása jelen határozatban rögzítettek szerint történik.

A határozat a V.e. 160.§-án alapul, a jogorvoslati lehetőséget a Ve. 239. § szabályozza.


Cserkeszőlő, 2014. szeptember 8.


Gulyás Lászlóné sk.
a Helyi Választási Bizottság
elnöke
                                                                                                                                          Letöltés   .pdfFel Vissza a cikkekhez