"Ahol a víz az egészség forrása!"

Önkormányzat

modul-1 kepÁltalános Információk és Ügyintézés Tovább

Gyógy - és strandfürdő

modul-2 kepGyógyító, kellemes kikapcsolódás Tovább

Touring Hotel és Thermal Camping

modul-3 kepFelhőtlen pihenés, nyugodt környezet Tovább

Polgármesteri hivatal

modul-4 kepFontos dokumentumok és tudnivalók Tovább

Jurta tábor

modul-5 kepKaland és egyedülálló szórakozás Tovább

Autós kresz park

modul-5 kepAhol a picik játszva tanulhatnak Tovább

Eseménynaptár

Belépés a weboldalra

MFP logo
touring hotel banner
fogaszat

Hírek

2020. február 13.
2020. február 13.

Veszélyes fák tervezett kivágási ütemterve


Tisztelt Lakosság!

Ezúton tájékoztatom a Lakosságot, hogy felmérésre kerültek Cserkeszőlő község területén a testi épséget, illetőleg a vagyontárgyak biztonságát veszélyeztető fák. Ennek eredményeként nagyságrendileg 100 veszélyes fa kijelölésre került.

Ezen fák kivágására 2020. február 15. és 2020. július 30. között kerül sor vállalkozó bevonásával.

Kérem a Lakosságot, hogy az akadálytalan munkavégzés és az esetleges károkozások elkerülése érdekében a feltüntetett időpontban fokozottan vigyázzanak a házak előtt tartott értéktárgyaikra és ezáltal segítsék a munkavégzést.

A felhívás mellékletét képező táblázatban feltüntetett időpontok tájékoztató jellegűek, az azoktól való eltérés lehetséges. Kérjük szíves megértésüket!

Az esetlegesen felmerülő kellemetlenségekért ezúton elnézést kérünk, igyekszünk a munkát közmegelégedéssel elvégezni.


2020. február 15-29. Orgona utca

2020. március 1-15. Gondozási Központ, Szabó dűlő, Fürdő utcai zöld parkoló

2020. március 16-31. Liget utca

2020. április 1-15. Polgármesteri Hivatal udvara, Védőnői Szolgálat, Fogorvosi rendelő, Képviselői irodaház, Béke utca (Sportpálya mellett), Szabadság út (Sportpálya mellett)

2020. április 16-30. Dékány dűlő, Tessedik utca
 
 
2020. február 11.

Lakossági Felhívás!


Tisztelt Lakosság!

A szélviharos időjárásának köszönhetően több helyen találkozhatunk letört faágakkal, kidőlt fákkal.
Amennyiben Cserkeszőlő területén a viharos szél és zivataros időjárás következtében olyan megdőlt, kidőlt fákat, letört ágakat tapasztalnak, melyek veszélyeztetik a biztonságos közlekedést, Cserkeszőlő lakosainak személyi biztonságát, továbbá a lakosság tárgyi értékeit kérjük jelezzék Harangozó Andrásnak, a Cserkeszőlői Beruházó Nonprofit Kft. ügyvezetőjének az alábbi elérhetőségek egyikén:

• telefonszám: 20/488-9922
• e-mail cím: beruhazo.ha@cserkeszolo.hu
• cím: 5465, Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1.

Cserkeszőlő, 2020.02.11.

Tisztelettel:
Varga Attila s.k.
polgármester

2020. február 08.

INNO-SZOLNOK NONPROFIT KFT. Tájékoztató


2020. évi szelektív és zöldhulladék gyüjtési tájékoztató letöltése: TÁJÉKOZTATÓ


 

inno202002
2020. január 21.

Tájékoztatás közvilágítási rendszer üzemeltetéséről, és hibabejelentésről


Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 2015. augusztus 1-étől a Cserkeszőlő Községi Önkormányzattal kötött üzemeltetési szerződés alapján az ENERIN EPC Kft. végzi a községi közvilágítási rendszer üzemeltetési feladatait.

A közvilágítási rendszerben észlelt meghibásodást a Társaság hibabejelentés fogadására szolgáló elérhetőségein lehet bejelenteni.
Az ENERIN EPC kft. elérhetőségein a lakosság is tehet hibabejelentést!

Ügyfélszolgálat:
Név: Varga Péter
Telefonszám: +36 30/370-1318
Faxszám: +36 93/999-689
E-mail cím: varga.peter@enerin.hu
Online hibabejelentő: www.kozvilhiba.hu
 
2019. november 27.

Tisztelt Lakosok!!!


A mai napon a Központi Nyomozó Főügyészség kutatást tartott Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Polgármester Hivatal helyiségeiben.

A kényszerintézkedés célja olyan tárgyi bizonyítási eszközök, elektronikus adatok felkutatása és rögzítése volt, melyek köthetők a Központi Nyomozó Főügyészség egy nyomozásához.

Ezen nyomozás nem kapcsolható semmilyen módon a jelenlegi vezetéshez. Mi csak elszenvedő alanyai vagyunk a kényszerintézkedésnek.

A Polgármesteri Hivatal a fenti kutatás miatt, a Központi Nyomozó Főügyészség eljáró katonai ügyészének utasítása alapján zárva volt, és a beérkező telefonok fogadása sem volt engedélyezett.

Ezért a kényelmetlenségért utólag kérek elnézést a Hivatal nevében.

Sajnos az eljárás során mind papír alapú, mind elektronikus rögzítésű adatok és ezek hordozói lefoglalásra kerültek.
A holnapi napon felmérjük kollégáimmal a helyzetet és intézkedünk a mielőbbi ügyfélfogadási rend és hivatali munkarend visszaállítására. Ez lehet, hogy nem csak a holnapi napot, hanem a pénteki napot is igénybe veszi és kérjük a tisztelt lakosság megértését és türelmét ez ügyben.

A holnapi képviselő-testületi ülés megtartásáról a holnap délelőtti helyzetfelmérés után tudok dönteni.

Kérek mindenkit, hogy a felesleges találgatásokat ne tápláljon, amikor teljes képet kap az önkormányzatunk a helyzetről, akkor további tájékoztatást fogunk adni.

Köszönettel,

Varga Attila
polgármester
2019. november 12.

Tájékoztató


Tisztelt Lakosok!

Cserkeszölő településen az idei és elmúlt években is új utak épültek és meglévő utak kerültek felújításra. Az Önkormányzat jelentős költséggel finanszírozta ezen beruházásokat.

A településen sok helyen az ingatlanon keletkező csapadékvizet az útra, illetve a meglévő árokba oly módon vezetik ki, hogy az árkok feliszapolódnak, az utak szélei letöredeznek a kimosódás miatt.

Útjaink és csapadékvíz elvezető árkaink állapotának megóvása érdekében kérjük a lakosságot, hogy az ingatlanukon keletkező csapadékvíz elszikkasztását elsősorban az ingatlanon belül kialakított, a szomszédos telkeket nem károsító szikkasztással oldják meg.

Amennyiben erre nincs lehetőség kérjük, hogy a 253/1997. (XII.20.) Kormányrendelettel elfogadott Országos Településrendezési és Építési Követelményekben (OTÉK) meghatározottak szerint, a közterületi nyílt vízelvezető árokba zártszelvényű vezetékben, a járdaszint alatti kivezetéssel biztosítsák a csapadékvíz elvezetést.

Azokon a helyeken, ahol a csapadékvíz kivezetés az utcai csapadékvíz elvezető árkot, vagy az utat károsítja ennek megszüntetésére fogunk intézkedést tenni.

Cserkeszőlö, 2019. november 12.

Varga Attila
polgármester s.k.
2019. október 24.

Tisztelt Lakosok! Kedves Barátaim!Nagyon örülök, hogy sokan már most átvették azt az elvünket, hogy a folyamatos tájékoztatásra igény van községünkben. Képviselőtársaimnak és nekem is nagyon fontos a folyamatos tájékoztatás, ennek érdekében több újítást is be fogunk vezetni. Célunk az, hogy minden cserkeszőlői lakos folyamatos és minél teljesebb tájékoztatást kapjon az önkormányzati és képviselői munkáról.

Lássuk az elmúlt hét eseményeit.

Természetesen, hétfőn reggel elkezdtük a munkát az önkormányzatnál.

A legfontosabb jelenleg, hogy a folyamatban lévő ügyekkel teljesen tisztában legyünk, átlássuk a működési mechanizmust és a jelentkező problémákat hatékonyan kezeljük.

Egész héten készültünk a hivatalos (formai) átadás-átvételre, 21 éve nem volt ilyen, és sikeresen megtörtént Szokolai Lajos polgármester úr és közöttem a Kormány Hivatal munkatársai előtt pénteken 10 órakor.

A múlt héten mindennap egyeztettem a megválasztott képviselőkkel, hogy minél hamarabb megtarthassuk az alakuló ülést. Minden határidőt betartva ez 2019. október 25-én (péntek) tudjuk legkorábban megtartani, ugyanis ekkor tudjuk a megbízóleveleket is átvenni.

Kialakítottuk a bizottságokat és az abban résztvevő személyeket is meghatároztuk, akik a felkéréseinket elfogadták.

Találkoztam a bölcsőde és Szinyei kúria felújításának kivitelezőivel, a legfontosabb problémákat áttekintettük. Ezen a is héten több probléma felmerült, a jövő héten ezekben az újonnan felállt testületnek fontos döntéseket kell hozni. Erről a lakosság tájékoztatva lesz.

Elkezdtük a szerződések áttekintését is, ez is hosszabb folyamat lesz.

Biztosítottam minden kivitelezőt és szerződéses vállalkozót, hogy az önkormányzat minden folyamatban lévő szerződésében vállaltaknak eleget tesz, természetesen ezért a minőségi munkát és szolgáltatást megköveteljük.

Meglátogattam az intézményvezetőket, és elkezdtem körbejárni az önkormányzati intézményeket, hogy találkozzam minél több dolgozóval. A héten ezt folytatom.

Intézkedtem a szeméttárolók szerződésével kapcsolatban, rövidesen a legszükségesebb helyekre visszahelyezik a héten eltávolított szeméttárolókat. További szeméttárolók kihelyezését a lakossági igényeket figyelembe véve igényeljük meg.

A Tanyagondnoki szolgálat és a Cserkei Motorosokk Egyesület sikeres pályázatokat könyvelhetnek el az önkormányzattal karöltve. A Tanyagondnoki szolgálat mintegy 800 ezer Ft értékben, az egyesület pedig 8 millió forint értékben nyert pályázati pénzt, az önkormányzattal közösen.

A dolgozókat biztosítottam támogatásomról, és meghoztam egy-két működést könnyítő intézkedést. Többek között visszaállítottam azt a kapcsolattartási rendszert, amelyet korábban már alkalmaztak a beruházások kivitelezői és az önkormányzat között.

Felhívtam minden intézményvezető figyelmét a pontos munkaidő betartására és betartatására.

Ezzel kapcsolatban további intézkedések szükségesek.

Köszönöm a figyelmet!

Varga Attila
polgármester s.k.

Alkategóriák