"Ahol a víz az egészség forrása!"

Önkormányzat

modul-1 kepÁltalános Információk és Ügyintézés Tovább

Gyógy - és strandfürdő

modul-2 kepGyógyító, kellemes kikapcsolódás Tovább

Touring Hotel és Thermal Camping

modul-3 kepFelhőtlen pihenés, nyugodt környezet Tovább

Polgármesteri hivatal

modul-4 kepFontos dokumentumok és tudnivalók Tovább

Jurta tábor

modul-5 kepKaland és egyedülálló szórakozás Tovább

Autós kresz park

modul-5 kepAhol a picik játszva tanulhatnak Tovább

Eseménynaptár

Belépés a weboldalra

MFP logo
touring hotel banner
fogaszat

Hírek

2020. máj. 15.

CSP/1958-44/2020 HATÁROZAT


A katasztrófavédelemről és a hozzá tartozó kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. CXXVIII. számú törvény 46.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi határozatot hozom.

2020. április 18-án meghozott CSP/1958-1/2020 számú határozatomat, - mely valamennyi Cserkeszőlő Közigazgatási területén működő szállásadó és száláshely-szolgáltató részére kötelezettséget írt elő, hogy amennyiben nem cserkeszőlői állandó vagy tartózkodási hellyel rendelkező személynek kíván szállást kiadni köteles azt az önkormányzatnak bejelenteni - a mai napi hatállyal visszavonom.

Cserkeszőlő, 2020. május 15.

Varga Attila s.k.
polgármester

40 2020

2020. máj. 15.
2020. máj. 07.

KÖZLEMÉNY A CSERKESZŐLŐ FÜRDŐ ÉS GYÓGYÁSZATI KÖZPONT NYITÁSÁRÓL


Tisztelt Lakosság!
Tisztelt Vendégek!
Tisztelt Szálláshely Üzemeltetők!

Tájékoztatom Önöket, hogy a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. CXXVIII. számú törvény 46.§ (4) bekezdésének és a védelmi intézkedésekről szóló 168/2020.(IV.30.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján 2020. június 15. napján a Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központot részlegesen ismét látogathatják vendégek .

Előre láthatóan a fürdő felújítása a külső tanmedence kivételével 2020. június 14-ig befejeződik.
Június 15. és június 21. között kizárólag a cserkeszőlői lakcímmel rendelkező vendégek vehetik igénybe szolgáltatásainkat, megköszönve ezzel a járványhelyzetben tanúsított fegyelmezett magatartásukat és türelmüket. 2020. június 22-től a járványügyi előírásoknak megfelelő létszámban és a fürdő által meghatározott módon vehetik vendégeink igénybe a fürdőnket és szolgáltatásainkat.

Felhívom Tisztelt Vendégeink figyelmét, hogy a jogszabályok folyamatos változása miatt intézményünk működtetése, nyitvatartása folyamatosan felülvizsgálásra kerül a következő időszakban is. Az előre nem látható járványügyi helyzet alakulása miatt természetesen a fürdő nyitási időpontja változhat. A részleges nyitás menetrendjéről, a szolgáltatások igénybevehetőségéről később tájékoztatjuk Önöket.

A jövő hét folyamán a szállásadóknak tájékoztató fórumot tartunk, részükre meghívót fogunk küldeni. Az állandóan változó szabályozás miatt javaslom a Tisztelt Szálláshely Üzemeltetőknek, hogy július 1-től kezdődően fogadjanak foglalásokat a következő kettő hétben. Kérem a Tisztelt Szálláshely Üzemeltetők türelmét és együttműködését!

Felhívom a Tisztelt Üdülőtulajdonosok figyelmét, hogy az üdülő tulajdonosok fürdő látogatása külön szabályozásban kerül kidolgozásra, melyről hamarosan tájékoztatva lesznek a tulajdonosok.

A biztonságos működés érdekében kérem Tisztelt Vendégeinket, hogy fokozott figyelemmel legyenek a védőtávolság, a higiénés előírások betartására, és csak és kizárólag egészséges állapotban keressék fel fürdőnket. Külföldről érkező vendégeket továbbra sem fogadunk!
Erről is részletes szabályozást fogunk ki kiadni június elején.

Cserkeszőlő, 2020.05.07.

Tisztelettel: Varga Attila s.k.
polgármester
2020. máj. 07.

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÁS HÁZHOZ MENŐ ZÖLD ÉS SZELEKTÍV HULLADÉK GYŰJTÉSRŐL


Tisztelt Lakosság!


Az INNO-Szolnok Nonprofit Kft. 2020.05.06-i tájékoztatása alapján a koronavírus járvány miatt leállított hulladék elszállítási szolgáltatások az alábbi menetrend szerint kerülnek visszaállításra:

  • május hónaptól újraindul a szelektív harangok elszállítása,
  • május hónaptól újraindul a házhoz menő zöld hulladék elszállítása a korábban kiadott naptár szerint,
  • június hónaptól újraindul a házhoz menő szelektív hulladék elszállítása a korábban kiadott naptár szerint,
  • június hónaptól újraindul a házhoz menő lomtalanítás, melyet aktív díjfizetés esetén, telefonos bejelentést követően évente egyszer végez a szolgáltató.
Az INNO-Szolnok Nonprofit Kft. korábban kiadott tájékoztatása alapján a házhoz menő zöld és szelektív hulladék gyűjtésének időpontjai a következők:

Zöld hulladék gyűjtés időpontjai

Szelektív hulladék gyűjtés időpontjai

2020.05.20. szerda

-

2020.06.17. szerda

2020.06.03. szerda

2020.07.22. szerda

2020.07.08. szerda

2020.08.26. szerda

2020.08.05. szerda

2020.09.23. szerda

2020.09.09. szerda

2020.10.21. szerda

2020.10.07. szerda

-

2020.11.04. szerda

2020.12.18. szerda

2020.12.09. szerda2020. máj. 01.

Cserkeszőlő Község Polgármesterének 21/2020. (V.01.) számú rendelete az érvényben lévő kijárási korlátozások szigorításáról Cserkeszőlő Község közigazgatási területén


Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének feladat és jogkörében eljárva az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben - különös tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésre, valamint a kijárási korlátozással összefüggésben május 1. napjára és a hétvégére meghozható önkormányzati intézkedésekről szóló 167/2020. (IV.30.) Korm. rendelet 1. § és 3.§-ban kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet hozom.

1.§

A kijárási korlátozásról szóló 71/2020 (III.27.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Kormány rendelet) előírt kijárási korlátozásokon túlmenően az alábbi szigorításokat hozom.

(1) Cserkeszőlő Község közterületén csak állandó lakóhellyel illetőleg tartózkodási hellyel rendelkező személy tartózkodhat. Ezen szigorítás nem vonatkozik a község közigazgatási területén munkaviszony alapján munkát végző személyekre.

(2) A Kormány rendeletben felsorolt alapos indokkal látogatható helyekre történő utazások alkalmával illetőleg helyek előtt a közterületen egyidejűleg két főnél több nem tartózkodhat.

(3) A közterületeken található padokon, illetve egyéb utcabútorokon tartózkodni tilos.

2.§

Piacra vonatkozó szabályok

(1) Cserkeszőlő területén működő piacon élelmiszeren kívül egyéb termék árusítását megtiltom.

(2) A piac területén 9 óra és 11 óra közötti időszakban csak 65 éven felüli személyek tartózkodhatnak. Fenti időszakon kívül a piac területén a piac további nyitva tartása alatt csak 65 év alatti személyek tartózkodhatnak.

(3) A piacon árusítást végző személyek között legalább két méteres távolság tartása kötelező.

(4) A piac területén csak cserkeszőlői állandó lakhellyel és tartózkodási hellyel rendelkező személy árusíthat.

3.§

Értelmező rendelkezés

E rendelet alkalmazásában
1. munkaviszony: a magyar munkajog hatálya alá tartozó munkaviszony, a közszolgálati jogviszony, közalkalmazotti jogviszony, bírósági, ügyészségi jogviszony, a fegyveres erők és rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonya, biztosított bedolgozói jogviszony és az alkalmi munkavállalói könnyvel történő munkavégzés.
 
4. §

A rendelet hatálya kiterjed Cserkeszőlő Község közigazgatási területére.
Ez a rendelet 2020. május 2-án 0:00 órakor lép hatályba és 2020. május 3-án 24:00 órakor hatályát veszti.


Varga Attila sk.                            dr. Tóth Dániel sk.
polgármester                                 jegyző

Kihírdetve: 2020. május 1.
dr. Tóth Dániel
jegyző
2020. április 27.

Tisztelt Nyaraló tulajdonosok!


A kijárási korlátozásról szóló 71/2020 (III.27.) Korm. rendelet 3. § alapján a lakóhely, tartózkodási hely, illetve a magánlakás elhagyására a rendeletben taxatíve meghatározott alapos indokok fennállása esetén kerülhet sor.

A fenti rendelet alapján az üdülők látogatása nem minősül alapos oknak, ezért aki rendelet hatálya alatt felkeresi üdülő ingatlanát azon magatartásával a rendeletben meghatározott korlátozó intézkedéseket megszegi és szabálysértést követ el.

A rendelet korlátozó intézkedésinél enyhébb intézkedés engedélyezésre a polgármesterek nem rendelkeznek jogosítvánnyal, tehát rendeleti formában sem tudom engedélyezni az üdülő tulajdonosok részére, hogy ingatlanaikat felkeressék, illetőleg ott elvégezzék a szükséges munkálataikat.

Ezen rendelkezéseken változtatni nem tudok, jobban mondva csak szigorításokra van lehetőségem, a hétvégeken. Amennyiben változás történik ezzel kapcsolatban, úgy megvizsgálva a lehetőségeket fogok dönteni a kérdésben.
Tervezem, hogy egy közeli hétvégét kijelölök annak érdekében, hogy az üdülőtulajdonosok rendbe tudják tenni az ingatlanjaikat, leszabályozva és a szabályozás betartását szigorúan betartatva és ellenőrizve.

Turizmus az alappillére a településünk megélhetésének, ebbe beletartoznak az üdülőingatlannal rendelkező személyek is, és minden segítséget szeretnék megadni nekik. De azt is meg kell értenie mindenkinek, hogy a Kormány rendelkezéseit nem írhatjuk át, és a jelenlegi helyzetben elsősorban az állandóan itt élő lakosok érdekeit kell figyelembe vennem.

Köszönöm a megértésüket és kérem kísérjék figyelemmel a cserkeszolo.hu weboldalunkat, ahol minden információt megtalálnak.

Cserkeszőlő, 2020. április 27.

Varga Attila sk.
polgármester
2020. április 27.

E-ON ÁRAMSZÜNET ÉRTESÍTÉS: 2020.05.15.


Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 2020.05.15-én 13:00-16:00 óra között Cserkeszőlő településen az alábbi házszámtartományban karbantartás miatt áramszünet várható!

Petőfi utca 2 sz.-tól a 38 sz.-ig a légvezetékről megtáplált fogyasztók,
Fürdő utca 2 sz.-tól végig a páros oldal,
Köztársaság tér 2., 3. (Orvosi rendelő, Takarékszövetkezet)


Együttműködésüket és megértésüket köszönjük!

2020. április 23.

Cserkeszőlő Község Polgármesterének 20/2020. (IV.23.) számú rendelete az érvényben lévő kijárási korlátozások szigorításáról Cserkeszőlő Község közigazgatási területén


Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének feladat és jogkörében eljárva az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben - különös tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésre, valamint a hétvégére vonatkozó kijárási korlátozással összefüggésben meghozható önkormányzati intézkedésekről szóló 148/2020. (IV.23.) Korm. rendelet 1. § és 3.§-ban kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet hozom.

1.§

A kijárási korlátozásról szóló 71/2020 (III.27.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Kormány rendelet) előírt kijárási korlátozásokon túlmenően az alábbi szigorításokat hozom.

(1) Cserkeszőlő Község közterületén csak állandó lakóhellyel illetőleg tartózkodási hellyel rendelkező személy tartózkodhat. Ezen szigorítás nem vonatkozik a község közigazgatási területén munkaviszony alapján munkát végző személyekre.

(2) A Kormány rendeletben felsorolt alapos indokkal látogatható helyekre történő utazások alkalmával illetőleg helyek előtt a közterületen egyidejűleg két főnél több nem tartózkodhat.

(3) A közterületeken található padokon, illetve egyéb utcabútorokon tartózkodni tilos.

2.§

Piacra vonatkozó szabályok

(1) Cserkeszőlő területén működő piacon élelmiszeren kívül egyéb termék árusítását megtiltom.

(2) A piac területén 9 óra és 11 óra közötti időszakban csak 65 éven felüli személyek tartózkodhatnak. Fenti időszakon kívül a piac területén a piac további nyitva tartása alatt csak 65 év alatti személyek tartózkodhatnak.

(3) A piacon árusítást végző személyek között legalább két méteres távolság tartása kötelező.

(4) A piac területén csak cserkeszőlői állandó lakhellyel és tartózkodási hellyel rendelkező személy árusíthat.

3.§

Értelmező rendelkezés

E rendelet alkalmazásában
1. munkaviszony: a magyar munkajog hatálya alá tartozó munkaviszony, a közszolgálati jogviszony, közalkalmazotti jogviszony, bírósági, ügyészségi jogviszony, a fegyveres erők és rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonya, biztosított bedolgozói jogviszony és az alkalmi munkavállalói könnyvel történő munkavégzés.
4. §

A rendelet hatálya kiterjed Cserkeszőlő Község közigazgatási területére.
Ez a rendelet 2020. április 25-én 0:00 órakor lép hatályba és 2020. április 26. 24:00 órakor hatályát veszti.


Varga Attila sk.             dr. Tóth Dániel sk.
polgármester                      jegyző


Kihírdetve: 2020. április 23.

dr. Tóth Dániel
jegyző

Alkategóriák