"Ahol a víz az egészség forrása!"

Önkormányzat

modul-1 kepÁltalános Információk és Ügyintézés Tovább

Gyógy - és strandfürdő

modul-2 kepGyógyító, kellemes kikapcsolódás Tovább

Touring Hotel és Thermal Camping

modul-3 kepFelhőtlen pihenés, nyugodt környezet Tovább

Polgármesteri hivatal

modul-4 kepFontos dokumentumok és tudnivalók Tovább

Jurta tábor

modul-5 kepKaland és egyedülálló szórakozás Tovább

Autós kresz park

modul-5 kepAhol a picik játszva tanulhatnak Tovább

Eseménynaptár

Belépés a weboldalra

Termál és Gyógyfürdő Fejlesztés

fogaszat
touring hotel banner
relaxobanner
cserkeapartman banner 300x280
banner cserkesz
fahazbanner

Köszöntjük községünk weboldalán!

Mobil Belépés

Mobil Eseménynaptár

2020. január 20.

Tisztelt Lakosság!!!


Az elmúlt napok zúzmarás időjárásának köszönhetően több helyen találkozhatunk letört faágakkal, kidőlt fákkal. Amennyiben Cserkeszőlő területén a fagyos időjárás következtében olyan megdőlt, kidőlt fákat, letört ágakat tapasztalnak, melyek veszélyeztetik a biztonságos közlekedést, Cserkeszőlő lakosainak személyi biztonságát, továbbá a lakosság tárgyi értékeit kérjük jelezzék Harangozó Andrásnak, a Cserkei Beruházó Nonprofit Kft. ügyvezetőjének az alábbi elérhetőségek egyikén:

• telefonszám: 20/488-9922
• e-mail cím: beruhazo.ha@cserkeszolo.hu
• cím: 5465, Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1.

Cserkeszőlő, 2020.01.20.

Tisztelettel:
Varga Attila s.k.
polgármester
2019. december 19.
2019. november 27.

Tisztelt Lakosok!!!


A mai napon a Központi Nyomozó Főügyészség kutatást tartott Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Polgármester Hivatal helyiségeiben.

A kényszerintézkedés célja olyan tárgyi bizonyítási eszközök, elektronikus adatok felkutatása és rögzítése volt, melyek köthetők a Központi Nyomozó Főügyészség egy nyomozásához.

Ezen nyomozás nem kapcsolható semmilyen módon a jelenlegi vezetéshez. Mi csak elszenvedő alanyai vagyunk a kényszerintézkedésnek.

A Polgármesteri Hivatal a fenti kutatás miatt, a Központi Nyomozó Főügyészség eljáró katonai ügyészének utasítása alapján zárva volt, és a beérkező telefonok fogadása sem volt engedélyezett.

Ezért a kényelmetlenségért utólag kérek elnézést a Hivatal nevében.

Sajnos az eljárás során mind papír alapú, mind elektronikus rögzítésű adatok és ezek hordozói lefoglalásra kerültek.
A holnapi napon felmérjük kollégáimmal a helyzetet és intézkedünk a mielőbbi ügyfélfogadási rend és hivatali munkarend visszaállítására. Ez lehet, hogy nem csak a holnapi napot, hanem a pénteki napot is igénybe veszi és kérjük a tisztelt lakosság megértését és türelmét ez ügyben.

A holnapi képviselő-testületi ülés megtartásáról a holnap délelőtti helyzetfelmérés után tudok dönteni.

Kérek mindenkit, hogy a felesleges találgatásokat ne tápláljon, amikor teljes képet kap az önkormányzatunk a helyzetről, akkor további tájékoztatást fogunk adni.

Köszönettel,

Varga Attila
polgármester
2019. november 12.

Tájékoztató


Tisztelt Lakosok!

Cserkeszölő településen az idei és elmúlt években is új utak épültek és meglévő utak kerültek felújításra. Az Önkormányzat jelentős költséggel finanszírozta ezen beruházásokat.

A településen sok helyen az ingatlanon keletkező csapadékvizet az útra, illetve a meglévő árokba oly módon vezetik ki, hogy az árkok feliszapolódnak, az utak szélei letöredeznek a kimosódás miatt.

Útjaink és csapadékvíz elvezető árkaink állapotának megóvása érdekében kérjük a lakosságot, hogy az ingatlanukon keletkező csapadékvíz elszikkasztását elsősorban az ingatlanon belül kialakított, a szomszédos telkeket nem károsító szikkasztással oldják meg.

Amennyiben erre nincs lehetőség kérjük, hogy a 253/1997. (XII.20.) Kormányrendelettel elfogadott Országos Településrendezési és Építési Követelményekben (OTÉK) meghatározottak szerint, a közterületi nyílt vízelvezető árokba zártszelvényű vezetékben, a járdaszint alatti kivezetéssel biztosítsák a csapadékvíz elvezetést.

Azokon a helyeken, ahol a csapadékvíz kivezetés az utcai csapadékvíz elvezető árkot, vagy az utat károsítja ennek megszüntetésére fogunk intézkedést tenni.

Cserkeszőlö, 2019. november 12.

Varga Attila
polgármester s.k.
2019. október 24.

Tisztelt Lakosok! Kedves Barátaim!Nagyon örülök, hogy sokan már most átvették azt az elvünket, hogy a folyamatos tájékoztatásra igény van községünkben. Képviselőtársaimnak és nekem is nagyon fontos a folyamatos tájékoztatás, ennek érdekében több újítást is be fogunk vezetni. Célunk az, hogy minden cserkeszőlői lakos folyamatos és minél teljesebb tájékoztatást kapjon az önkormányzati és képviselői munkáról.

Lássuk az elmúlt hét eseményeit.

Természetesen, hétfőn reggel elkezdtük a munkát az önkormányzatnál.

A legfontosabb jelenleg, hogy a folyamatban lévő ügyekkel teljesen tisztában legyünk, átlássuk a működési mechanizmust és a jelentkező problémákat hatékonyan kezeljük.

Egész héten készültünk a hivatalos (formai) átadás-átvételre, 21 éve nem volt ilyen, és sikeresen megtörtént Szokolai Lajos polgármester úr és közöttem a Kormány Hivatal munkatársai előtt pénteken 10 órakor.

A múlt héten mindennap egyeztettem a megválasztott képviselőkkel, hogy minél hamarabb megtarthassuk az alakuló ülést. Minden határidőt betartva ez 2019. október 25-én (péntek) tudjuk legkorábban megtartani, ugyanis ekkor tudjuk a megbízóleveleket is átvenni.

Kialakítottuk a bizottságokat és az abban résztvevő személyeket is meghatároztuk, akik a felkéréseinket elfogadták.

Találkoztam a bölcsőde és Szinyei kúria felújításának kivitelezőivel, a legfontosabb problémákat áttekintettük. Ezen a is héten több probléma felmerült, a jövő héten ezekben az újonnan felállt testületnek fontos döntéseket kell hozni. Erről a lakosság tájékoztatva lesz.

Elkezdtük a szerződések áttekintését is, ez is hosszabb folyamat lesz.

Biztosítottam minden kivitelezőt és szerződéses vállalkozót, hogy az önkormányzat minden folyamatban lévő szerződésében vállaltaknak eleget tesz, természetesen ezért a minőségi munkát és szolgáltatást megköveteljük.

Meglátogattam az intézményvezetőket, és elkezdtem körbejárni az önkormányzati intézményeket, hogy találkozzam minél több dolgozóval. A héten ezt folytatom.

Intézkedtem a szeméttárolók szerződésével kapcsolatban, rövidesen a legszükségesebb helyekre visszahelyezik a héten eltávolított szeméttárolókat. További szeméttárolók kihelyezését a lakossági igényeket figyelembe véve igényeljük meg.

A Tanyagondnoki szolgálat és a Cserkei Motorosokk Egyesület sikeres pályázatokat könyvelhetnek el az önkormányzattal karöltve. A Tanyagondnoki szolgálat mintegy 800 ezer Ft értékben, az egyesület pedig 8 millió forint értékben nyert pályázati pénzt, az önkormányzattal közösen.

A dolgozókat biztosítottam támogatásomról, és meghoztam egy-két működést könnyítő intézkedést. Többek között visszaállítottam azt a kapcsolattartási rendszert, amelyet korábban már alkalmaztak a beruházások kivitelezői és az önkormányzat között.

Felhívtam minden intézményvezető figyelmét a pontos munkaidő betartására és betartatására.

Ezzel kapcsolatban további intézkedések szükségesek.

Köszönöm a figyelmet!

Varga Attila
polgármester s.k.
2019. október 12.

Lakossági Tájékoztató Helyi Önkormányzati Választás Eredményéről 2019.10.14.


Tisztelt Lakosság!Tájékoztatom Önöket, hogy 2019. október 13-án tartott helyi önkormányzati választás eredménye a következő:

Polgármester:

   VARGA ATTILA
          független jelölt   703 szavazat


Képviselőtestület:

   HORVÁTH ATTILA
          független jelölt   431 szavazat

   JAKABNÉ HORVÁTH ILDIKÓ
          független jelölt   430 szavazat

   BEREZVAI JÓZSEF
          független jelölt   421 szavazat

   GYÓLLAI LÁSZLÓ
          független jelölt   400 szavazat

   MOLNÁR ZSOLT
          Jobbik Magyarországért Mozgalom
                                                  376 szavazat

   ECHBAUERNÉ KISS KATALIN
          független jelölt   363 szavazatCserkeszőlő, 2019. október 14.


dr. Héczei Eszter
     HVI vezető

2019. október 11.

NEA pályázati tájékoztató civil szervezeteknek


A NEA pályázatok keretében 2019. évben 5,9 milliárd Ft jutott a civil szervezeteknek, 2020. évben már 7,7 milliárd Ft áll rendelkezésre, ez azt jelenti, hogy a következő évben az érvényes pályázatoknak az eddiginél nagyobb nyerési lehetőségük lesz. Éppen ezért azt JAVASOLJUK valamennyi civil szervezetnek, nyújtsa be a 2020. évi NEA (Nemzeti Együttműködési Alap) pályázatát (a pályázati útmutató alapos elolvasását követően)!

A civil szervezetek a hatályos alapító okiratukban megfogalmazott tevékenységi körük alapján választhatják ki, mely kollégiumhoz pályázhatnak (részletesen a pályázati útmutatóból tájékozódhatnak.) A NEA pályázatok megtalálhatók weboldalunkon is: http://contactmksz.hu/palyazatok/page/2/

 
2019. október 07.

Bursa Hungarica Pályázati Felhívás


Cserkeszőlő Község Önkormányzata 2020. évre kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj A és B típusú pályázatot.

A pályázatra azok az önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben, a képzési keretidőn belül folytatják tanulmányaikat.

Hátrányos szociális helyzetű, aki:
- gyermeket nevel vagy gyermekét egyedül neveli,
- önfenntartó,
- árva, félárva,
- elvált szülők gyermeke,
- gyámolt,
- gyermekvédelmi szakellátásban részesül,
- fogyatékossággal élő, tartós beteg, családjában tartósan beteg vagy rokkant él,
- családjában munkanélküli van,
- a pályázó ingázik a lakóhelye és a felsőoktatási intézmény között,
-kollégiumi ellátásban részesül.

A részletes pályázati kiírás megtekinthető – 2019. október 4. napjától – Cserkeszőlő Község Polgármesteri Hivatal belső hirdető tábláján, ügyfélfogadási időben (hétfőn, szerdán 8-16 óráig, pénteken 8-12 óráig), illetve a www.cserkeszolo.hu honlapon.

A pályázat benyújtási határideje: 2019. november 5.

Szokolai Lajos polgármester helyett eljáró:  Illési Sándor sk.


Letölthető részletes pályázati kiírások:

A típus

B típus2019. október 01.

INNO-SZOLNOK NONPROFIT KFT. Tájékoztató


Szelektív és zöld hulladék gyüjtési tájékoztató letöltése: TÁJÉKOZTATÓ


 

inno201910
2019. szeptember 21.

Alkategóriák