Széchenyi 2020


Kedvezményezett neve: Cserkeszőlő Községi Önkormányzat
Projekt címe: 28 férőhelyes új bölcsőde építése Cserkeszőlőben
Szerződött támogatás összege: 250 millió forint
Támogatás mértéke: 100%
Projekt tervezett befejezési dátuma: 2020. június 30.
Projekt azonosító száma: TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00012

A TOP-1.4.1-15 – gyermekjóléti alapellátásokhoz való hozzáférés javítását és a szolgáltatások minőségének fejlesztését szolgáló felhívás fő célja a kisgyermeket nevelők munkavállalásának támogatása, a családok segítése, különösen a leghátrányosabb helyzetű térségekben lévő gyermekek minél korábbi életkorban történő megsegítése. A kedvezményezett TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00012 projektjében megvalósítja ezt az elvárást, hiszen a 28 férőhelyes bölcsőde megépítésével a meglévő 14 férőhely mellé további 14 új férőhely jön létre a településen, mely a JNSZM-i IPT indikátorvállalásának 10%-át egymagában teljesíti.
Cserkeszőlő bölcsődéje 14 férőhelyes. Mivel az utóbbi években nagyobb volt az igény a bölcsődére, mint a férőhelyszám, valamint nem kevés azok száma, akik már a gyermek 12 hónapos kora után szeretnék elhelyezni a bölcsődében, folyamatos a várólista. Azt is fontos megjegyezni, hogy a járás 11 települése közül 4 működtet bölcsődét: Kunszentmárton, Tiszaföldvár, Cibakháza és Cserkeszőlő. Cserkeszőlőn mindig van más településről bölcsődés, mint ahogy óvodás is.
A bölcsőde jelenleg a közétkeztetési konyhával osztozik egy mintegy 270 m2-es épületen, melyből a bölcsőde 120 m2-t birtokol. A konyha üzemelése komoly kihívások elé állítja a bölcsődét, hiszen a konyha munka zajossága hatással van a közvetlen közelben tartózkodó bölcsődés gyerekekre is. Mindkét intézményegység tekintetében szükséges az alapterület-bővítés és a kapacitásbővítés. A jelenlegi konyha kapacitása nem elégíti ki maximálisan az igényeket, hiszen külön ÁNTSZ engedéllyel működik úgy, hogy a jelenlegi kapacitása 250 fő, mellyel mintegy 280 adag étel elkészítését végzik. Azonban az igények ennél is magasabbak. A bölcsőde fejlesztésével újabb kapacitásnövekedés várható. A bölcsőde és a közétkeztetési konyha egy épületben van, mindkettő bővítése szükséges lenne, azonban ez csak egymás „rovására” lehetséges. Ezért épülne egy új bölcsőde, a későbbiekben pedig a konyha bővülne a bölcsőde régi helye felé.
Egy település élhetőségét sok tényező határozza meg. A munkalehetőségek mellett fontosak a elérhető szolgáltatások (közigazgatás, egészségügy, oktatás, nevelési-gondozási intézmények, kultúra, sport, szórakozás, stb…) is, hiszen a munkalehetőség csak önmagában még nem elég lakosságmegtartó erővel bír. A gazdasági fejlesztésekkel párhuzamosan sor kell, hogy kerüljön az infrastruktúra és a szolgáltatások bővítésére is, hiszen ha nincs elegendő bölcsődei és óvodai férőhely, vagy túlzsúfolttá válik az úthálózat, máris veszített a település az élhetőségéből.
Jelen projekt átfogó célja az, hogy a bölcsődei férőhelyek növelésével lehetőséget teremtsünk még több gyermek elhelyezésére, ezáltal a fenntartható és minőségi foglalkoztatás megteremtését, valamint a munkavállalói mobilitás támogatását, többek között a kisgyermekes szülők munkaerőpiacra történő visszatérésének elősegítését. Továbbá a gyermekjóléti alapellátáshoz való hozzáférés javítását és a szolgáltatások minőségének fejlesztését, a kisgyermeket nevelők munkavállalásának támogatását, a családok segítését, különösen a hátrányos helyzetben lévő gyermekek minél korábbi életkorban történő megsegítését.


A NYOMÁS DŰLŐ ÉS MÁTÉ DŰLŐ 5 KM-ES FÖLDÚTSZAKASZ FELÚJÍTÁSA

PROJEKTINFORMÁCIÓK
Kedvezményezett neve:
Cserkeszőlő Községi Önkormányzat
Pályázati felhívás kódja: VP6-7.2.1-7.4.1.2-16
Projekt azonosító: 1824283558
Támogatás összege: 80.365.469 Ft
Támogatás mértéke: 90%
Projekt címe és célja: A külterületi közlekedés feltételeinek javítása Cserkeszőlőn
Projekt megvalósításának kezdete: 2018.02.28.
Projekt fizikai befejezése: 2020.02.28.

Projekt tartalma: A Nyomás dűlő és Máté dűlő 5 km-es földútszakasz felújításával lehetővé vált a Cserkeszőlőtől távoli részek összekötése egymással és az anyatelepüléssel. Emellett a megvásárolt gépeknek köszönhetően az útvonalak állandó karbantartása is biztosított.
A projekt keretében az alábbi gépek kerültek megvásárlásra:
  • YTO 504 traktor (50 LE )
  • BTE-1800 függesztett vonólap
  • BTE-2500 függesztett vonólap
  • AGRIMASTE FN-15 szárzúzó 1500 mm
  • MU-L/S 250 VARIO Müthing szárzúzó
A támogatásból felújított utak 4 településrészt kötnek össze: Cserkeszőlő községet, Cserkeszőlő déli tanyás település-részét, Haleszt és Bogarast. A Nyomás dűlő, a Máté dűlő és a Peres dűlő útvonallal lehetővé vált a Cserkeszőlőtől távoli részek összekötése egymással és az anyatelepüléssel. A tanyák megközelíthetősége nagyban hozzájárul a tanyavilágban élők életkörülményeinek javulásához.
Az út kialakítását az is indokolta, hogy a Cserkeszőlői Iskola iskolaközpontként működik, a környező településekről is fogad tanulókat, ahonnan a gyerekek iskolabusszal járnak át Cserkeszőlőbe, korábban a 44. sz fő közlekedési utat igénybe véve. Azonban a Haleszt és a Bogarast is összekötő úton való közlekedés rövidebb idejű és biztonságosabb közlekedést tesz lehetővé a gyermekek számára, hiszen mintegy 14 km-rel rövidíti le az utat.


KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI ÉS KERÉKPÁROSBARÁT FEJLESZTÉSEK

Az infrastruktúra fejlesztése valamint állapotának megőrzése elsődleges feladat. A 2016. március 31-én a közlekedésbiztonsági és kerékpáros barát beruházásokra benyújtott pályázatunk elfogadásra került, valamint 2017. május 4-én értesítést kaptunk, miszerint támogatási kérelmünket a Magyar Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatóság vezetője 52 000 000.- Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte. Ezen összeg a 44. számú főút 44+687 km szelvényben lévő csomópontban forgalomirányító berendezés telepítésére, valamint a meglévő gyalogos átkelőhely szélesítésére lett fordítva. Mivel a beruházás során állami tulajdonú országos közút szegélyen belüli részén is tevékenység valósul meg, ezért a projekt előkészítésekor egyeztetni volt szükséges a vagyonkezelő Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központtal (KKK) a támogatást igénylői kör meghatározása érdekében, és mivel a KKK előírta, hogy konzorciumi partnerként be kell vonni az országos közutak jogszabályban meghatározott építtetőjét, a Magyar Közutat. Ezen felül a Petőfi úton a Fürdő utca tehermentesítése céljából B+R parkolók kialakítására kerül sor, az autóbusz állomás környékén. További terveink között szerepel a Thermál úttól egészen a tanyavilágig történő kerékpárforgalmi létesítmény kiépítése, ezáltal biztonságba tudva a településen közlekedőket.