Polgármesteri hivatal elérhetőségei

A polgármesteri hivatal azonosító adatai

Cserkeszőlő Község Önkormányzata az önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével, végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására létrehozta egységes hivatalát.

MEGNEVEZÉSE: Cserkeszőlő Község Polgármesteri Hivatala

A polgármesteri hivatal jelzőszámai

1. Adószáma: 15409852-2-16
2. Bankszámla száma: K&H Bank 10402551-50504857-52521032
3. KSH száma: 15409852-8411-321-16
4. Törzsszám: 1605795

Polgármesteri Hivatal a polgármester irányításával, a jegyző vezetésével működő önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkező költségvetési szerv, jogi személy, mely alapító okirattal rendelkezik, és ügyrend szerint működik.

Ügyfélfogadás

A polgármesteri hivatal ügyfélfogadási rendje*

Hétfő 8:00 – 12:00 és 12:30-16:00
Kedd ügyfélfogadás nincs
Szerda 8:00 – 12:00 és 12:30-16:00
Csütörtök ügyfélfogadás nincs
Péntek 8:00 – 12:00
*A Polgármesteri Hivatalba kizárólag ügyfélfogadási időben, szájat és orrot eltakaró maszkban és az előírt 1,5 méter védőtávolságot betartva lehet ügyet intézni.

Személyes megjelenést nem igénylő ügyekben az alábbi telefonszámon várjuk megkeresésüket, valamint ügyfeleinknek továbbra is lehetőségük van a hivatal bejáratánál található postaládába helyezni beadványaikat.

Telefon: +36 56 568-455.

A polgármester ügyfélfogadási rendje

Varga Attila polgármester

Hétfő 14:00-16:00

Az alpolgármester ügyfélfogadási rendje

Horváth Attila alpolgármester

Hétfő 10:00-12:00

A jegyző ügyfélfogadási rendje

Dr. Tóth Dániel jegyző

Kedd 13:00-16:00

A KÉPVISELŐK FOGADÓÓRÁI

Képviselői irodaházban /volt hegyközségi iroda/

Polgármester

Varga Attila

onkormanyzat@cserkeszolo.hu
56/568-455

Alpolgármester

Horváth Attila

alpolgarmester@cserkeszolo.hu

Jegyző

Dr. Tóth Dániel

jegyzo@cserkeszolo.hu

Jogi asszisztens

Dr. Czakó Petra

beszerzes@cserkeszolo.hu

Titkárság vezető

Molnár Judit

56/568-455
onkormanyzat@cserkeszolo.hu

Titkársági ügyintéző

Györe Renáta

56/568-455 titkarsag@cserkeszolo.hu

PR-tevékenység tervező, szervező

Szűcs Ágnes

kommunikacio@cserkeszolo.hu
70/324-5736

Adóügy

Bézi Mária

Merényi Krisztina

adougy@cserkeszolo.hu
56/568-454,

adougymk@cserkeszolo.hu

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

Miháczi Katalin

70/457-2060
csaladsegito@cserkeszolo.hu

Műszaki ügyintézés

Kiszel Adrienn

56/568-451, 70/324-7518
epitesugy@cserkeszolo.hu

Igazgatási és kereskedelmi ügyek

Jusztin-Szabó Andrea

56/568-451, 70/324-7518
cserkeigazgatas@cserkeszolo.hu

Szociális, anyakönyvi, gyermekvédelmi, lakcím ügyek

Szilágyiné Kardos Erika

56/568-458
igazgatas@cserkeszolo.hu

Munkaügy

Baranyi Istvánné

Szabóné Péntek Tímea

munkaugy@cserkeszolo.hu

munkaugy.ma@cserkeszolo.hu
56/568-457

Pályázat

Varga Éva

56/568-453, 70/367-1764
palyazat@cserkeszolo.hu

Gazdálkodás

Nádas Éva gazdasági vezető

Czeczonné Kiss Nóra

Varga Éva

Szokolai Magdolna

Birgés Nikolett

Táborosi Zsanett

Rabb Anikó

Pásztor Gyöngyi

penzugy@cserkeszolo.hu
56/320-243, 56/568-469


Pénztár

Mészárosné Nagy Anikó

penztar@cserkeszolo.hu
56/568-469

Községgazdálkodás

Szalóki Péter

70/431-4107
kozseggazdalkodas@cserkeszolo.hu

Tanyagondnoki Szolgálat

Karácson Melinda

70/457-4252
tanyagondnok@cserkeszolo.hu

Cserkeszőlői Beruházó Nonprofit Kft.

Dantesz Dániel Árpádné

20/488-9922, 56/568-459
beruhazo@cserkeszolo.hu
b
eruhazo.ha@cserkeszolo.hu

Hirdetések feladása

hirdetes@cserkeszolo.hu

Rendszergazda, IT hibák bejelentése

rendszergazda@cserkeszolo.hu

Közterület-felügyelő

Településőr

Kiss András

Rákhely Gyula

06 70/779-5445
kozteruletfelugyelet@cserkeszolo.hu


06 70/361-2207

Baghy-Szinyei Merse kúria recepció

0670/322-0144