Polgármesteri hivatal elérhetőségei

A polgármesteri hivatal azonosító adatai

Cserkeszőlő Község Önkormányzata az önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével, végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására létrehozta egységes hivatalát.

MEGNEVEZÉSE: Cserkeszőlő Község Polgármesteri Hivatala

A polgármesteri hivatal jelzőszámai

1. Adószáma: 15409852-2-16
2. Bankszámla száma: K&H Bank 10402551-50504857-52521032
3. KSH száma: 15409852-8411-321-16
4. Törzsszám: 1605795

Polgármesteri Hivatal a polgármester irányításával, a jegyző vezetésével működő önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkező költségvetési szerv, jogi személy, mely alapító okirattal rendelkezik, és ügyrend szerint működik.

Ügyfélfogadás

A polgármesteri hivatal ügyfélfogadási rendje*

Hétfő 8:00 – 12:00 
Kedd ügyfélfogadás nincs
Szerda szünetel
Csütörtök ügyfélfogadás nincs
Péntek szünetel

Kérjük ÜDVÖZLÉSNÉL a kézfogás mellőzését!

Tisztelt Ügyfelek!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a járványügyi helyzetre való tekintettel személyes ügyfélfogadás csak az alábbi ügyekben lehetséges, előzetes telefonos egyeztetést követően:

- anyakönyvi ügyintézés,

- hagyatéki ügyintézés,

- lakcímbejelentés,

- földvásárlással kapcsolatos ügyintézés,

az alábbi időpontban:

HÉTFŐ 8-12 ÓRA.

Ügyfélfogadás alatt szíveskedjenek szájmaszkot viselni!

Ügyintézés minden más ügyben telefonon, levél vagy e-mail formájában lehetséges. Ügyfeleinknek továbbra is lehetőségük van a hivatal bejáratánál található postaládába helyezni beadványaikat.

Kérjük, bármilyen kérdésük van, hívják a titkárság telefonszámát: 06 56/568-455.

Megértésüket és együttműködésüket köszönjük!

A polgármester ügyfélfogadási rendje

Varga Attila polgármester

Hétfő 14:00-16:00

Az alpolgármester ügyfélfogadási rendje

Horváth Attila alpolgármester

Hétfő 10:00-12:00

A jegyző ügyfélfogadási rendje

Dr. Tóth Dániel jegyző

Kedd 13:00-16:00

A KÉPVISELŐK FOGADÓÓRÁI

Képviselői irodaházban /volt hegyközségi iroda/

Polgármester

Varga Attila

onkormanyzat@cserkeszolo.hu
56/568-455

Alpolgármester

Horváth Attila

alpolgarmester@cserkeszolo.hu

Jegyző

Dr. Tóth Dániel

jegyzo@cserkeszolo.hu

Jogi asszisztens

Dr. Czakó Petra

beszerzes@cserkeszolo.hu

Titkárság vezető

Molnár Judit

56/568-455
onkormanyzat@cserkeszolo.hu

Titkársági ügyintéző

Györe Renáta

56/568-455 titkarsag@cserkeszolo.hu

PR-tevékenység tervező, szervező

Szűcs Ágnes

kommunikacio@cserkeszolo.hu
70/324-5736

Adóügy

Bézi Mária

Merényi Krisztina

adougy@cserkeszolo.hu
56/568-454,

adougymk@cserkeszolo.hu

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

Miháczi Katalin

70/457-2060
csaladsegito@cserkeszolo.hu

Műszaki ügyintézés

Kiszel Adrienn

56/568-451, 70/324-7518
epitesugy@cserkeszolo.hu

Igazgatási és kereskedelmi ügyek

Jusztin-Szabó Andrea

56/568-451, 70/324-7518
cserkeigazgatas@cserkeszolo.hu

Szociális, anyakönyvi, gyermekvédelmi, lakcím ügyek

Szilágyiné Kardos Erika

56/568-458
igazgatas@cserkeszolo.hu

Munkaügy

Baranyi Istvánné

Szabóné Péntek Tímea

munkaugy@cserkeszolo.hu

munkaugy.ma@cserkeszolo.hu
56/568-457

Pályázat

Miklós-Tóth Anita

56/568-453, 70/367-1764
palyazat@cserkeszolo.hu

Gazdálkodás

Czeczonné Kiss Nóra
vezető

Varga Éva

Szokolai Magdolna

Birgés Nikolett

Rabb Anikó

Pásztor Gyöngyi

Bődi Edit

Hajdú Szilvia

penzugy@cserkeszolo.hu
56/320-243, 56/568-469


Pénztár

Mészárosné Nagy Anikó

penztar@cserkeszolo.hu
56/568-469

Községgazdálkodás

Szalóki Péter

70/431-4107
kozseggazdalkodas@cserkeszolo.hu

Tanyagondnoki Szolgálat

Karácson Melinda

70/457-4252
tanyagondnok@cserkeszolo.hu

Cserkeszőlői Beruházó Nonprofit Kft.

Dantesz Dániel Árpádné

20/488-9922, 56/568-459
beruhazo@cserkeszolo.hu
b
eruhazo.ha@cserkeszolo.hu

Hirdetések feladása

hirdetes@cserkeszolo.hu

Rendszergazda, IT hibák bejelentése

rendszergazda@cserkeszolo.hu

Közterület-felügyelő

Településőr

Kiss András

Rákhely Gyula

06 70/779-5445
kozteruletfelugyelet@cserkeszolo.hu


06 70/361-2207

Baghy-Szinyei Merse kúria recepció

0670/322-0144