Felhívás

2022-06-08 14:21

a 2022. évi népszámlálás lebonyolításában közreműködő számlálóbiztosok jelentkezésére

A Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal 10 fő számlálóbiztos jelentkezését várja a 2022. október-november hónapokban bonyolítandó országos népszámláláshoz.

 

A jelentkezéseket 2022. június 30. napjáig várjuk az az alábbi módon:

személyesen a Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal (5465. Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1.) Szociális irodájában, Szilágyiné Kardos Erika vezető-főtanácsosnál vagy

postai úton a Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal (5465. Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1.) címére vagy

e-mailben az igazgatas@cserkeszolo.hu e-mail címen.

A jelentkezés során a JELENTKEZÉS a 2022. évi népszámlálás lebonyolításában közreműködő számlálóbiztosoknak megnevezésű nyomtatványt kell kitölteni. A nyomtatvány elérhető www.cserkeszolo.hu honlapon és a Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal Szociális irodájában.

A népszámlálás terepen történő adatgyűjtését a számlálóbiztosok látják el a 2022. október 17. – 2022. november 20. közötti időszakban.

A jelentkezéskor vegyék figyelembe, hogy a 2022. október 15. utáni két hétben kell az összeírói munka legalább 70 %-át elvégezni.

Díjazás: A díjazás mértéke a számlálóbiztos által a terepen végzett adatgyűjtés alapján lakásonként és személyenként külön jogszabályban meghatározottak szerint (várhatóan kb. bruttó 100.000-150.000.- Ft/számlálóbiztos)

 A számlálóbiztosokkal megbízási szerződést köt a Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal.

 

Számlálóbiztos csak nagykorú, cselekvőképes személy lehet.

 

FONTOSABB TUDNIVALÓK AZ ALÁBBIAK:

A számlálóbiztos áll közvetlen kapcsolatban az adatszolgáltatókkal.

Feladata a körzeteinek bejárása, a körzeteihez tartozó, az internetes önkitöltési időszakban le nem zárt címek felkeresése, az interjúk és az adatfelvétel lebonyolítása, valamint a címek pontosítása, az esetleges új címek felvétele.  Munkáját közvetlenül a felülvizsgáló irányítja, ellenőrzi.

 2022. október 17. és 2022. november 20. között zajlik a számlálóbiztosi terepmunka, ebben az időszakban az adatszolgáltatás már csak a számlálóbiztosok közreműködésével, személyes interjúk által teljesíthető.

 A népszámlálási adatfelvétel során össze kell írni a számlálókörzetbe tartozó – a címjegyzéken szereplő, illetve a térképszelvény által lehatárolt területen található – valamennyi lakóegységet, továbbá a számlálókörzet területén élő személyeket.

 A népszámlálás teljességéhez elengedhetetlen a körzetek teljes körű címbejárása, függetlenül attól, hogy történt-e a címen internetes önkitöltés vagy sem.

 A számlálóbiztosok a KSH által biztosított, védett elektronikai eszközzel (tablet) végzik az adatgyűjtést. 

A számlálóbiztosok felkészítését e-learning-rendszerben kívánja a KSH megvalósítani, mely vizsgával zárul.  A képzésben résztvevők több alkalommal próbálkozhatnak a vizsga teljesítésével, amely előfeltétele az éles terepmunkának. Az oktatási rendszer 2022. szeptember 15-től érhető el a képzésben résztvevők számára.

 Kizárólag a sikeres vizsgát tett jelentkezőkkel köthető szerződés a számlálóbiztosi feladatok ellátására.

A terepmunka akkor kezdhető meg, ha az elméleti és a gyakorlati felkészülési feladatokat a számlálóbiztos elvégezte.

 A számlálóbiztosi munkára jelentkezőknek az alábbi két pontban leírtakkal rendelkezniük kell:

saját eszközzel és interneteléréssel a felkészüléshez: rendelkezik olyan informatikai eszközzel, amelyen meg tudja tekinteni az e-learning-tananyagot és vizsgázni tud (PC, laptop, tablet, stb.);

elektronikus és telefonos elérhetőséggel: a folyamatos és hatékony kapcsolattartás érdekében rendelkezik mobiltelefonnal és e-mail-címmel (ehhez külön költségkeretet áll rendelkezésre).

 

                            dr. Tóth Dániel sk.

                       helyi népszámlálási felelős

Adatkezelési tájékoztató a 2022. évi népszámlálás lebonyolításában közreműködő számlálóbiztosok jelentkezéséhez