Helyi vállalkozások felhívása adatszolgáltatásra

2020-09-02 14:29

Tisztelt Helyi Vállalkozók!

Tájékoztatom Önöket, hogy a beszerzési eljárások gyorsítása és racionalizálása érdekében létrehozásra kerül egy önkormányzati adatbázis, melyben a helyi vállalkozások tevékenységi körök szerint, meghatározott adatokkal kerülnek nyilvántartásba vételre. Ez alapján az aktuális beszerzések lefolytatása során a helyi vállalkozások adatai közvetlenül elérhetőek lesznek, így egyszerűbben hívhatóak fel ajánlattételre.

A Cserkeszőlő Községi Önkormányzat célja az adatbázis létrehozásával, hogy rendelkezésre álljon egy olyan, a helyi vállalkozókra vonatkozó főbb információkat megjelenítő gyűjtemény, amely alapján a beszerzési eljárásban közvetlenül és elsőként tudná felhívni őket ajánlattételre az ajánlatkérő.

Az adatbázis létrehozásához szükséges adatokat a bejegyzéshez mellékelt adatlap kitöltésével és a beszerzes@cserkeszolo.hu e-mail címre történő elküldésével juttathatják el az Önkormányzat részére.

Az önkormányzat a szolgáltatott adatok kezelését a vonatkozó jogszabályok, így a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) (általános adatvédelmi rendelet) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseire figyelemmel végzi.

Cserkeszőlő, 2020. február 14.

 

Varga Attila sk.

polgármester