Vállalkozóvá válást elősegítő vármegyei munkaerőpiaci programot indít a kormányhivatal

2023-05-17 10:13

„Vállalkozz, legyél Te is önfoglalkoztató! 2023.” néven vármegyei munkaerőpiaci programot indít a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal.

A program célja az álláskeresők önfoglalkoztatóvá válásának támogatása, ezáltal a foglalkoztatottság további növelése. A programban azok az álláskeresők igényelhetnek támogatást, akiket a kormányhivatal járási hivatalaiban legalább egy hónapja álláskeresőként nyilvántartanak, és önmaguk foglalkoztatását vállalkozás indításával kívánják megvalósítani, Feltétel az is, hogy a tényleges vállalkozói tevékenységüket és tervezett beruházásukat Jász-Nagykun-Szolnok vármegye illetékességi területén valósítják meg.

A támogatást igénylő álláskeresőknek a kormányhivatal által szervezett - legalább egy hónap időtartamú – szolgáltatásban (csoportos foglalkozás formájában történik) kell részt venniük, amelynek keretében a vállalkozás indításához szükséges jogi, pénzügyi ismereteket szereznek. A felkészítés során az ügyfeleknek üzleti terv készítésével kell bemutatniuk az indítani kívánt vállalkozás hatékonyságát és működésének részleteit. A támogatás igénylésének előfeltétele a szolgáltatáson való részvétel, mely 2023. június 1-től 2023. június 30-ig tart.

A szolgáltatás kompetencia felméréssel indul a Kormányhivatal Foglalkoztatási, Foglalkoztatás-felügyeleti és Munkavédelmi Főosztályán (5000 Szolnok, Kossuth L. u. 6-8.). Ennek időpontja: 2023. május 23. 9.00 óra. A kompetencia-felmérő alkalmával az álláskeresőnek a tervezett vállalkozással kapcsolatos adatokat tartalmazó adatlapot és álláskeresőként történő nyilvántartásba vételről szóló hatósági bizonyítványt kell bemutatnia (itt még nem feltétel a legalább egy hónapnyi nyilvántartás). A dokumentumokat az illetékes Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya adja ki.

A sikeres szolgáltatás után a vállalkozás indításához hat hónapon keresztül 232 ezer forint összegű, vissza nem térítendő támogatás és 2 millió forint egyszeri, vissza nem térítendő tőketámogatás nyújtható. A két támogatás külön nem megítélhető, valamint a tőketámogatás összege nem csökkenthető.

Támogatásban azok részesülhetnek, akik 

- a támogatás iránti kérelem benyújtása előtt legalább egy hónapja nyilvántartott álláskeresők,

- a támogatás iránti kérelem benyújtása előtt az állami foglalkoztatási szerv által nyújtott - legalább egy hónap időtartamú - szolgáltatás keretében a vállalkozás indításához szükséges jogi, pénzügyi készségeket megszerzik,

- a szolgáltatás keretében üzleti terv készítésével bemutatják az indítani kívánt vállalkozás hatékonyságát, működésének részleteit és

- tényleges vállalkozói tevékenységüket és tervezett beruházásukat Jász-Nagykun-Szolnok vármegye illetékességi területén valósítják meg (beruházással érintett székhely, telephely vagy fióktelep).

A szolgáltatásban való sikeres részvétel és az üzleti terv elfogadása nem jelenti automatikusan a vállalkozóvá válás támogatás megítélését.

A támogatással kapcsolatos bővebb információ a https://www.kormanyhivatal.hu/hu/jasz-nagykun-szolnok/szervezeti-egysegek/foglalkoztatasi-foosztaly linken érhető el. A honlapon található Hirdetmény, valamint az 1. sz. és 2. sz. Útmutató tartalmazzák a támogatás igénybevételének részletes feltételeit!  

A programmal kapcsolatos bővebb tájékoztatás a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Foglalkoztatás-felügyeleti és Munkavédelmi Főosztály Munkaerőpiaci Osztályán kérhető az 56/523-918 és az 56/523-296 telefonszámokon.

Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Foglalkoztatás-felügyeleti és Munkavédelmi Főosztály 

HIRDETMÉNY, ÚTMUTATÓ, ADATLAP LETÖLTÉSE