Geotermikus hőellátó rendszer

kódszám: KEOP – 4.2.0/B/09-2010-0052

Közreműködő Szervezet: "Energeia Központ" Energiahatékonysági, Környezetvédelmi és Energia Információs Ügyökség Nonprofit Kft.

Kiírás: Környezet és Energia Operatív Program keretében a Helyi hő- és hűtési energiaigény kielégítése megújuló energiaforrásokból

A projekt összköltsége: 130.605.588,-Ft

Támogatás mértéke 60%: 78.363.353,-Ft

A. projekt hosszú távú célja:

  • a környezeti szempontok érvényesaése a helyi gazdasági fejlődésben, a megújuló energiaforrások nagyobb arányú felhasználásával. - a nemzetgazdaság és a cétlerület fosszilis energiahordozó importfüggőségének csökkentése fajlagosan alacsony előállaású köNségű, környezetbarát hőenergia előállaásával.
  • az üvegházhatású gázok emissziójának csökkentése,
  • a társadalom és a környezet harmonikus viszonyának kialakaása és erősaése a célterületen.

A projekt közvetlen célja olyan infrastrukturális nagyberuházás (geolermikus hőenergia-előálló létesaményrendszer felújaása, racionalizálása illetve bővaése korszerű kaszkád rendszerré). amely számottevően emeli a geolermikus energia részesedését a Kunszentmárloni Kistérség dinamikus fejlődésű települése. Csereszőlő távhő energiaellátásában. A. geotermikus energiának - mint a régió (és egyben az ország) legfontosabb stratégiai természeti tartalékának - ésszerű, gazdaságos használatba vonása nemcsak a rendszerben felhasznált energia árát csökkenti jelentősen. hanem az energiafelhasználás károsanyag-emisszióját is (90%-kal). A. projekt további közvetlen célja, hogy elősegase a térségben a gazdaság élénkülését is - munkahelyek teremtésével, a közszféra, a vállalkozói verlikum és a lakosság energia ellátásának iavaásával.

A projekt főbb tevékenységei.

  • 3 db Grundfoss CR 16-60 típusú nyomásfokozó szivattyú telepítése;
  • 1.738 fm NA 150 - NA 50 SOR előszigetelt. illetve KPE típusú távvezetékpár építése;
  • 11 db termál fűtési lemezes hőcserélő (20 - 100 tatV között) kiépítése;
  • 4 cib 80 Kfl-os termál HMV lemezes hőcserélő kialakaása;
  • 2 db 15 ION-os indirekt fűtésű HMV tároló létesítése;
  • Projeklmenedzsment végrehajtása;
  • Kommunikációs terv végrehajtása, esélyegyenlőségi és fenntarthatósági vállalások teljesítése.

A. projekt tevékenységeinek eredményeként kiépül és megkezdi működését a csereszőlői geotermikus kaszkácirendszer, ezzel a városi fűtést ellátó rendszer energiafelhasználásában 0%46195% fölé nő a megújuló energia aránya - évi 2.186 GJ fosszilis energia-hordozó (földgáz) megtakaraást eredményezve projekt- és nemzetgazdasági szinten egyaránt.

A javasolt projekt megvalósulásával beindításra kerülhet mintegy 1 MW Új megújuló hőkapacitás - igen kedvező - 130 ezer Ft/KW fajlagos bekerülési értéken.

Kiváltásra kerül évi 64292 m3 elégetett földgáz, ezzel csökken az energiafelhasználás károsanyag-emissziója évi 107 t CO2-vel. 17 kg SO2 és 163 kg NO-val - a rendszer minimálisan 25 éves életlartamán át. A. rendszer a CO2-emissziót igen alacsony. 992 eFt/t fajlagos költségen csökkenti.

A községii közintézményrendszer nagy mértékben függellenedik a gázimport okozta ellátási és átképzési anomáliáklól is. A működő geotermikus rendszer gyakorlati képzési helyszínként hozzájárul a Szegedi Tudományegyetem átlal koordinált geotermikus technikus és szakmérnök képzés beindításához is.

A. projekt tevékenységeinek eredményeként a községi közintézményrendszer geotermikus kiépítésével az intézmények károsanyag-kibocsátása 90%-aI csökken. A. rendszer maradékhője olcsó, még hőszivatlyús technológiával lefűthelő további fejlesztési lehetőségeket jelent.