Közlekedésbiztonsági fejlesztés

Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések

Az infrastruktúra fejlesztése valamint állapotának megőrzése elsődleges feladat. A 2016. március 31-én a közlekedésbiztonsági és kerékpáros barát beruházásokra benyújtott pályázatunk elfogadásra került, valamint 2017. május 4-én értesítést kaptunk, miszerint támogatási kérelmünket a Magyar Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatóság vezetője 52 000 000.- Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte. Ezen összeg a 44. számú főút 44+687 km szelvényben lévő csomópontban forgalomirányító berendezés telepítésére, valamint a meglévő gyalogos átkelőhely szélesítésére lett fordítva. Mivel a beruházás során állami tulajdonú országos közút szegélyen belüli részén is tevékenység valósul meg, ezért a projekt előkészítésekor egyeztetni volt szükséges a vagyonkezelő Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központtal (KKK) a támogatást igénylői kör meghatározása érdekében, és mivel a KKK előírta, hogy konzorciumi partnerként be kell vonni az országos közutak jogszabályban meghatározott építtetőjét, a Magyar Közutat. Ezen felül a Petőfi úton a Fürdő utca tehermentesítése céljából B+R parkolók kialakítására kerül sor, az autóbusz állomás környékén. További terveink között szerepel a Thermál úttól egészen a tanyavilágig történő kerékpárforgalmi létesítmény kiépítése, ezáltal biztonságba tudva a településen közlekedőket.