TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00002 Baghy-Szinyei Merse kastély felújítása

A projekt azonosító száma: TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00002

A fejlesztés kapcsán a Baghy-Szinyei Merse kastély látogatóközponttá történő rekonstrukciós és felújítási munkálatai valósulnának meg, otthont teremtve ezzel egy borkocsonya látványkonyha kialakításához. A borkocsonya alapanyagot (bor, gyümölcsök) kizárólag helyi, térségi termelőktől együttműködés keretében kívánjuk beszerezni, melyet a nagyközönség számára is látható módon látványkonyhánkban alakítanánk borkocsonyává. A látványkonyha kialakításához szükséges eszközök és berendezések, ill. a további látogatóközpont által kínált állandó és időszakos programelemekhez szükséges eszközök beszerzését is jelen beruházás kapcsán kívánjuk megvalósítani. A látványkonyhán elkészült termékeket a látogatók megkóstolhatják és az erre kialakított árusító helyen meg is vásárolhatják.

Hiánypótlást követően 2016. május 11-én a Magyar Államkincstár, mint közreműködő szervezet, tájékoztatott minket, hogy a támogatási kérelem megfelelt a felhívásban meghatározott jogosultsági szempontoknak, ezért a támogatási kérelmet döntésre felterjesztették.
2017. május 4-én kaptuk meg az értesítést, miszerint támogatási kérelmünket a Magyar Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatóság vezetője 197 287 362 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte. A támogatási szerződés megkötésre került, a támogatási összeg 100%-ban megérkezett az önkormányzat számlájára. A közbeszerzési és beszerzési eljárások lezajlottak, valamint kikerültek a nyertes pályázatot hirdető projekttáblák. A projekt műszaki ellenőre és a közbeszerzést lebonyolító szakértő társaság beszerzési eljárás keretében kiválasztásra került.
TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00037 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Cserkeszőlő községben pályázatunk 2016. július 28-án került benyújtásra. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat a jelenlegi gazdasági helyzetben igyekszik havi kiadásait a lehető legkisebbre csökkenteni. Az intézmények fenntartása jelentős terhet ró a költségvetésre, kiváltképp a téli időszakban. Ennek oka főleg az épületek rossz energetikai adottságaiból adódik. A település elkötelezett a megújuló energiaforrások hasznosításának propagálásában és lehetőségeihez mérten kiveszi részét a környezettudatos megoldások alkalmazásában. Jelen beruházás is törekszik a zöld energia kiaknázására.

A projekt során megvalósuló fejlesztések:

  • 5465 Cserkeszőlő Tópart út 7. Hrsz.: 0265/4; Szinyei-Merse kastély: A projekt keretében utólagos külső oldali szigetelés, Fa/Fém nyílászáró csere / korszerűsítés, Napelemes rendszer (napenergiát hasznosító fotovoltaikus rendszerek), Szilárd biomassza kazán rendszer valósul meg.
  • 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. Hrsz.: 1/2: Önkormányzati iroda: Utólagos külső oldali szigetelés, Műanyag nyílászáró csere / korszerűsítés, Napelemes rendszer (napenergiát hasznosító fotovoltaikus rendszerek), Geotermikus energia hasznosítása
  • 5465 Cserkeszőlő, Kuna József utca 15. 5465 Cserkeszőlő, Hrsz.: 654 Tájház: Utólagos külső oldali szigetelés, Műanyag nyílászáró csere / korszerűsítés, Napelemes rendszer (napenergiát hasznosító fotovoltaikus rendszerek) valósul meg.

Hiánypótlást követően 2016. október 18-án a Magyar Államkincstár, mint közreműködő szervezet, tájékoztatott minket, hogy a támogatási kérelem megfelelt a felhívásban meghatározott jogosultsági szempontoknak, ezért a támogatási kérelmet döntésre felterjesztették.

2017. január 16-án Tisztázó kérdés érkezett, mellyel megkezdődött a kérelem szakmai értékelése. A tisztázó kérdésre 2017. január 23-án megküldtük a választ.

2017. június 13-án kaptuk meg az értesítést, miszerint támogatási kérelmünket a Magyar Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatóság vezetője 53 761 707 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte. A támogatási szerződés megkötésre került, a támogatási összeg 100%-ban megérkezett az önkormányzat számlájára.

A projekt műszaki ellenőre és a közbeszerzést lebonyolító szakértő társaság beszerzési eljárás keretében kiválasztásra került, mint ahogy a tájház és az önkormányzati iroda tervezője is. Erre a két épületre a kiviteli tervek elkészültek.

A kastélyt, mint látjuk, két pályázat is érinti. Az engedélyes és a kiviteli tervdokumentáció elkészítése a vártnál hosszabb időt vett igénybe. A tervdokumentáció a borkocsonya látványkonyha által megkívánt épületgépészeti és élelmiszertechnológiai előírások teljes körű betartása (szakági tervezés), valamint a Szolnoki Járási Hivatal Hatósági Főosztályának Építésügyi és Örökségvédelmi Osztálya által előírt örökségvédelmi, jogszabályi követelmények betartása végett módosításokat igényelt.

A módosítások első sorban a felújítással érintett Szinyei Merse Kastély homlokzatának rekonstrukciós/felújítási módjával, annak örökségvédelmi szempontú állagmegóvási módozataival, valamint a nyílászárók felújítási munkálataival voltak kapcsolatosak. Ezt követően a Szolnoki Járási Hivatal Hatósági Főosztályának Építésügyi és Örökségvédelmi Osztálya a hozzájuk benyújtásra kerülő tervezési dokumentumokkal összefüggésben a hatóság az Építéstörténeti tudományos dokumentációval kapcsolatban további módosítási igényeket fogalmazott meg. A módosítások átvezetése és a hatósági eljárás a vártnál jóval tovább tartott, ami befolyásolta a kastélyt érintő mindkét pályázatot (turisztika és energetika).

A Cserkeszőlő, Tópart u.7. alatti ingatlanon (0265/4 hrsz.) található Baghy-Szinyei Merse kúria épület felújítására és „Innovatív borászati élmény-látogatóközpontként” történő hasznosítására irányuló építési tevékenységekhez a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi És Örökségvédelmi Osztálya a hozzájárulását megadta, azonban azt feltételekhez szabta.

A feltételek teljesítésének érdekében a szakhatóság által meghatározott örökségvédelmi követelmények alapján átdolgozásra került a kastély építészeti tervdokumentációja.

Az örökségvédelem előírásai az energetikai pályázatot érintették leginkább. Itt műszaki tartalom módosítást kezdeményeztünk, valamint a vállalt indikátorok is módosultak az új tervezés és az erre épülő energetikai számítások alapján.

Az épület jelenlegi formájában történő felújítása 2015-ben építési engedélyt kapott. A dokumentációhoz csatolt – alapos – építéstörténeti kutatás nem hozott eredményt arra vonatkozóan, hogy az épület homlokzati kialakítása milyen volt. Ezért, mint egyetlen szakmailag lehetséges megoldás, a jelenlegi állapot felújítása került kidolgozásra és engedélyezésre. Az örökségvédelmi hatóság rendelkezésére bocsátott dokumentumok alapján a Beruházó és a Tervező 2018. márciusában jutott hiteles forrás – a múlt század első felében készült fényképfelvételek – birtokába, amely alapján az eredeti állapot rekonstruálható. Műemlékvédelmi szempontból az eredeti – múlt század eleji – állapot helyreállítása fogadható el. A jelenlegi állapot szerinti felújítás az örökségvédelmi szempontokat, úgymint a fizikai valójában történő megőrzését, a szakszerűséget, valamint az érték hiteles és meghatározó módon történő megjelenését, sértené.
A homlokzati nyílászárók száma nő. Az újragyártott nyílászáróknak az eredeti – 2018-as tervekben feltüntetett – nyílászárókhoz kell igazodnia. A szerkezet üvegezése kétszeres lehet (Ug = 1,1 W/m2K); háromszoros nem, mert az annyival növelné a szerkezet keresztmetszetét, ami az ablakok arányát jelentősen eltorzítaná. Dupla szárnyszerkezetek készítésétől – mivel a homlokzati megjelenést nem érinti – örökségvédelmi szempontból el lehet tekinteni.
A támogatási szerződés módosítását a műszaki tartalomra és az indikátorokra idén augusztusban elfogadták, de kiviteli tervek elkészítése október végére csúszott. Kisebb szünet után újra elkezdődtek a kiviteli munkák, jelenleg 50%-os készültségi fokon áll a kastély. Várható befejezés 2020.12.07.

Innovatív Borászati Élmény-Látogatóközpont kialakítása Cserkeszőlőn - videó