Új bölcsőde építése

28 férőhelyes új bölcsőde építése

Kedvezményezett neve: Cserkeszőlő Községi Önkormányzat
Projekt címe: 28 férőhelyes új bölcsőde építése Cserkeszőlőben
Szerződött támogatás összege: 250 millió forint
Támogatás mértéke: 100%
Projekt tervezett befejezési dátuma: 2020. június 30.
Projekt azonosító száma: TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00012

A TOP-1.4.1-15 – gyermekjóléti alapellátásokhoz való hozzáférés javítását és a szolgáltatások minőségének fejlesztését szolgáló felhívás fő célja a kisgyermeket nevelők munkavállalásának támogatása, a családok segítése, különösen a leghátrányosabb helyzetű térségekben lévő gyermekek minél korábbi életkorban történő megsegítése. A kedvezményezett TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00012 projektjében megvalósítja ezt az elvárást, hiszen a 28 férőhelyes bölcsőde megépítésével a meglévő 14 férőhely mellé további 14 új férőhely jön létre a településen, mely a JNSZM-i IPT indikátorvállalásának 10%-át egymagában teljesíti.
Cserkeszőlő bölcsődéje 14 férőhelyes. Mivel az utóbbi években nagyobb volt az igény a bölcsődére, mint a férőhelyszám, valamint nem kevés azok száma, akik már a gyermek 12 hónapos kora után szeretnék elhelyezni a bölcsődében, folyamatos a várólista. Azt is fontos megjegyezni, hogy a járás 11 települése közül 4 működtet bölcsődét: Kunszentmárton, Tiszaföldvár, Cibakháza és Cserkeszőlő. Cserkeszőlőn mindig van más településről bölcsődés, mint ahogy óvodás is.
A bölcsőde jelenleg a közétkeztetési konyhával osztozik egy mintegy 270 m2-es épületen, melyből a bölcsőde 120 m2-t birtokol. A konyha üzemelése komoly kihívások elé állítja a bölcsődét, hiszen a konyha munka zajossága hatással van a közvetlen közelben tartózkodó bölcsődés gyerekekre is. Mindkét intézményegység tekintetében szükséges az alapterület-bővítés és a kapacitásbővítés. A jelenlegi konyha kapacitása nem elégíti ki maximálisan az igényeket, hiszen külön ÁNTSZ engedéllyel működik úgy, hogy a jelenlegi kapacitása 250 fő, mellyel mintegy 280 adag étel elkészítését végzik. Azonban az igények ennél is magasabbak. A bölcsőde fejlesztésével újabb kapacitásnövekedés várható. A bölcsőde és a közétkeztetési konyha egy épületben van, mindkettő bővítése szükséges lenne, azonban ez csak egymás „rovására” lehetséges. Ezért épülne egy új bölcsőde, a későbbiekben pedig a konyha bővülne a bölcsőde régi helye felé.
Egy település élhetőségét sok tényező határozza meg. A munkalehetőségek mellett fontosak a elérhető szolgáltatások (közigazgatás, egészségügy, oktatás, nevelési-gondozási intézmények, kultúra, sport, szórakozás, stb…) is, hiszen a munkalehetőség csak önmagában még nem elég lakosságmegtartó erővel bír. A gazdasági fejlesztésekkel párhuzamosan sor kell, hogy kerüljön az infrastruktúra és a szolgáltatások bővítésére is, hiszen ha nincs elegendő bölcsődei és óvodai férőhely, vagy túlzsúfolttá válik az úthálózat, máris veszített a település az élhetőségéből.
Jelen projekt átfogó célja az, hogy a bölcsődei férőhelyek növelésével lehetőséget teremtsünk még több gyermek elhelyezésére, ezáltal a fenntartható és minőségi foglalkoztatás megteremtését, valamint a munkavállalói mobilitás támogatását, többek között a kisgyermekes szülők munkaerőpiacra történő visszatérésének elősegítését. Továbbá a gyermekjóléti alapellátáshoz való hozzáférés javítását és a szolgáltatások minőségének fejlesztését, a kisgyermeket nevelők munkavállalásának támogatását, a családok segítését, különösen a hátrányos helyzetben lévő gyermekek minél korábbi életkorban történő megsegítését.