Építésügyi Dokumentumok

Építésügyi dokumentumok

Jász-Nagykun-Szolnok-Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 3. hirdetménye 2022.01.05. Letöltés
Bejelentés-köteles tevékenységek Letöltés
Kérelem Önkormányzati behajtási engedély iránt, Cserkeszőlő Községi Önkormányzat kezelésében lévő belterületi utakra a 3,5 tonna össztömeget meghaladó gépjárművek részére Letöltés
Kérelem a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó kutak vízjogi üzemeltetési és fennmaradási engedélyezési eljáráshoz Letöltés

Tájékoztató a házi kutak megvalósításáról és fenntartásáról

Letöltés
Kérelem rendeltetésmód változás miatti hatósági bizonyítvány kiállításához Letöltés
Telepengedély-köteles tevékenységek Letöltés
Ipari tevékenység folytatásáról szóló bejelentés vagy engedély iránti kérelem és a változások bejelentése Letöltés
Kérelem üzemi, szabadidős létesítmény zajkibocsátási határértékének megállapítására Letöltés
Településképi Arculati Kézikönyv Letöltés
Helyi építési szabályzat Letöltés
Cserkeszőlő Község 3/2018(II.13.) Önkormányzati rendelete Cserkeszőlő Község településképének védelméről Letöltés
Településképi véleményezési eljárás - kérelem Letöltés
Településképi bejelentési eljárás - kérelem Letöltés
Cserkeszőlő belterületi szabályozási terve Letöltés
Cserkeszőlő külterületi szabályozási terve Letöltés